Franciszek Stobik

Franciszek Stobik (ur. 1917, Skoczów, zm. 1975)

Do 1939 roku pracował w bankowości, a zdjęcia zaczął robić w wieku 12 lat. Przed wojną należał do Śląskiego Towarzystwa Miłośników Fotografii. Po wyzwoleniu zamieszkał w Katowicach, gdzie znany był jako organizator, a potem prezes okręgu śląskiego ZPAF. Przez wiele lat współpracował z górnictwem węglowym, co wywarło piętno na jego zainteresowaniach fotograficznych: obiektem artystycznych poszukiwań stała się tematyka górnicza. Na wielu pracach Franciszka Stobika można zobaczyć tak charakterystyczne dla Śląska lat 50. i 60. stare kopalnie, place drzewne czy hałdy. Artysta uczestniczył w licznych wystawach fotograficznych, zdobywając nagrody i wyróżnienia. W 1952 roku otrzymał dyplom honorowy II Salonu Fotografiki Amatorskiej w Cambrai we Francji. W 1972 roku uzyskał tytuł Excellence FIAP (EFIAP). Ministerstwo Kultury Sztuki, a także ZPAF nagrodziły Franciszka Stobika w 1962 roku za pracę Kopalnia, przedstawioną na XII Ogólnopolskiej Wystawie Fotografiki.

Franciszek Stobik

„... Osoba Franciszka Stobika jest mi bliska ze względów rodzinnych. Mam kilka jego prac, w tym znakomite izohelie o tematyce górniczej. Czerń tych fotografii, wykonywanych głęboko pod ziemią, oddaje spotęgowany trud pracy w ekstremalnych warunkach. Fotografie prezentowane na wystawie pochodzą z lat sześćdziesiątych. Były nagradzane w kraju i za granicą. Dzieci urzekają subtelnością i szczególnym światłem tworzącym nastrój.”