Zygmunt Rytka

Zygmunt Rytka (ur. 1947, Warszawa)

Realizuje prace w technice fotograficznej i wideo. Od lat fotografuje kamienie z tatrzańskiej rzeki Białka, będące tematem cykli Obrazy uzupełniające i Ciągłość nieskończoności. Uznając, że kamienie są symbolem wieczności i nieskończoności natury, wprawia je w ruch w swoich instalacjach i podważa przypisaną im statyczność. Dał temu wyraz również w najnowszej prezentacji Obiekty dynamiczne. Chociaż na fotografii są one w bezruchu, mogą jednak, jak uważa artysta, uruchomić naszą wyobraźnię, stworzyć nową intelektualną przestrzeń. Zygmunt Rytka miał blisko 20 wystaw indywidualnych, 100 zbiorowych w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, w Galerii Studio w Warszawie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Sztuki w Łodzi i Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, a także w kolekcjach prywatnych.

Zygmunt Rytka

„...kiedy pierwszy raz obejrzałem fotografie Zygmunta Rytki, stanowiły dla mnie wielkie zaskoczenie. Nigdy do tego momentu nie widziałem podobnych prac. Musiałem nauczyć się tych fotografii, oswoić się z bardzo charakterystycznym dla artysty spoglądaniem na fotografowany obiekt. Spotkanie z autorem było prawdziwym przeżyciem. To ujmujący człowiek. Najbardziej cenię sobie jego prace z cyklu Obiekt nietrwały.”