Jakub Pajewski

Jakub Pajewski (ur. 1962, Warszawa)

Ukończył Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (aneks z malarstwa w pracowni prof. Teresy Pągowskiej). Członek międzynarodowej Familji Radjo Varsawa (teatr, muzyka, karnawał). Autor plakatów oraz zdjęć teatralnych. W 1988 roku rozpoczął cykl fotografii dokumentujących życie rodziny E.J.A.S.E.M.A.A.A.A.I.D.P (pierwsze litery imion), który kontynuuje do dziś. Od dwóch lat należy do koalicji Latarnik - portal internetowy Galeria. Prace fotograficzne Jakuba Pajewskiego znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

Jakub Pajewski

„... człowiek subtelny i delikatny, doskonały znawca fotografii - również technik stosowanych przy wykonywaniu odbitek. Imponująca wiedza. Nie tylko sam robi odbitki swoich prac, ale również przygotowuje z nich książki. Jedną z nich obejrzałem. Byłem pod wrażeniem. Od lat fotografuje dwie rodziny. Z powstałego w ten sposób dokumentu osobiście przygotowuje książki. Świetnie zna Paryż i tamtejsze miejsca związane z fotografią. Jego wspaniała Julia została zaprezentowana na Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.”