Jan Spałwan

Jan Spałwan (ur. 1921, Łotwa, zm. 29 grudnia 2004, Kielce)

Uzyskał dyplom mistrza w zawodzie fotografii, przyznany przez Izbę Rzemieślniczą w Kielcach. Robi zdjęcia od 1945 roku (prowadził wraz z żoną zakład fotograficzny). Fotografią artystyJan Spałwanczną zajął się w 1967 roku. Z zamiłowania jest pszczelarzem. Przez wiele lat poznawał życie tych owadów, ład i porządek ich świata. Obserwacje te zwróciły jego uwagę na piękno natury. Głównym tematem swoich prac uczynił krajobraz kielecki, który fotografuje z wewnętrznej potrzeby obcowania z przyrodą. Jego zdjęcia oddają niezwykłość piękna i nastroju tej ziemi. Członek ZPAF, uhonorowany tytułem Artysta FIAP, jest instruktorem fotografii PTTK. Brał udział w wystawach krajowych i zagranicznych, indywidualnych i zbiorowych. Ubiegłoroczna, zatytułowana Kielecka szkoła krajobrazu, została zaprezentowana w Krakowie, a kolejna, pokazana niedawno w jego rodzinnym mieście, miała charakter retrospektywny. 

Jan Spałwan 

„... odwiedziłem go 5 lat temu w Kielcach.
Przywitał mnie elegancki, osiemdziesięcioletni pan - drobny, niewysoki, delikatny, w znakomitej kondycji. Położył na stole prace świadczące o tym, że jest mistrzem pejzażu. Ziemia kielecka, którą fotografuje, jest mi szczególnie bliska ze względu na moich rodziców pochodzących z tamtych stron. Kołderka, Pagórek to arcydzieła pejzażu. Kiedy szczęśliwy wychodziłem z tymi pracami, pomyślałem: Jaka szkoda, panie Janie, że już pan nie fotografuje.”