Zdjęcia oprawione
Prace eksponowane na wystawie „Moje ulubione fotografie” zostały
oprawione przez warszawski Renes www.artprogram.art.pl i posiadajà szyby
z filtrem UV.