Paweł Pierściński

Paweł Pierściński (ur. 1938, Toruń)

Inżynier z wykształcenia, honorowy członek Komisji i Rady Artystycznej ZPAF, w latach 1988-89 był prezesem tej organizacji. Fotografuje od 1952 roku. Swoją aktywność twórczą, a także publicystyczną oraz organizatorską podporządkował fotografii krajoznawczej i krajobrazowej. Twórca Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, jest autorem ponad 150 wystaw indywidualnych oraz uczestnikiem kilkuset ekspozycji zbiorowych w kraju i za granicą. Mistrz polskiej fotografii pejzażowej, wydał kilkanaście albumów, przygotował liczne opracowania historyczne, teoretyczne i krytyczne z zakresu fotografii. Jego prace znajdują się m.in. we Francuskim Muzeum Fotografii, Muzeum Sztuki Współczesnej w Moskwie, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, Muzeum Sztuki w Łodzi, a także w kolekcjach prywatnych w Polsce i na świecie.

Paweł Pierściński

„... jest twórcą Kieleckiej Szkoły Krajobrazu. Niedawno wydał o niej kolejny album. Kiedy patrzę na jego zdjęcia, odnajduję miejsca bardzo mi bliskie z okresu dzieciństwa i wczesnej młodości. Nie chodzi o detale, pagórek czy las, lecz o atmosferę, niezapomniany klimat tych okolic. Pan Paweł jest współwydawcą, autorem i inicjatorem wielu albumów poświęconych fotografii. Także Almanachu polskiego pejzażu - to zdumiewająco wielkie wydawnictwo, które wymagało ogromnego wysiłku. Gratulacje, panie Pawle.”