Listy

Otrzymałem wiele listów od osób, które nie mogły być obecne na otwarciu wystawy. Między innymi od: Agnieszki Sidor, dyrektor Gabinetu Ministra Kultury, Waldemara Dąbrowskiego, Eugeniusza Hanemana, Wiktora Wołkowa oraz Jana Nowickiego.